Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry


Podstawa Prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
2. Uchwała nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 listopada 2012 r (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego poz. 6088 z 2012 r.) – Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry
 

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek z następującymi załącznikami:
a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b) odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej - zasiłek rodzinny, za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj. czerwiec, lipiec i sierpień danego roku
d) oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej),
e) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodne z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ,
f) zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
g) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją o wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Pyzdrach (pokój nr 18)
tel. 63 2768 333, wew. 105


Opłaty

Brak opłat.


Termin załatwienia sprawy

od 30 do 90 dni


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Pyzdrach


Tryba odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji.

Uwagi
1. Złożenie wniosku na stypendium, szkolne od 1 do dnia 15 września każdego roku - OSOBIŚCIE.
2. W przypadku rodziny wielodzietnej (2 dzieci i więcej) należy składać wniosek na każde dziecko z osobna.
3. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
4. Kryterium dochodowe wynosi 456,00 zł.

 

 • autor informacji: Magdalena Czerniak
  data wytworzenia: 2014.07.14
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-08-01 10:16
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-06 14:03
 • autor informacji: Magdalena Czerniak
  data wytworzenia: 2014.07.14
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-08-01 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 829
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-08-06 14:03

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1026909
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-23 14:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl