Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 2 lub art. 47 ustawy a dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.) ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr. 225 poz. 1653), ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

1. Złożyć podanie ze szczególnym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie

2. Przedłożyć - do wglądu – oryginalny dokument potwierdzający fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisje, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopie
należy dołączyć do podania.

Termin i sposób załatwienia.

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu , ustaleniach dokonanych przez organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych,

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów . (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

wstecz

Metryka

  • opublikował: Michał Strzyżykowski
    data publikacji: 2010-12-20 11:22
  • zmodyfikował: Michał Strzyżykowski
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-09 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-04-09 14:02

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2368379
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 11:28

Stopka strony