Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna.

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635), ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty.

1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać, w trybie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn.zm.).
oraz:
2. Wypełniony formularz (druk) meldunkowy.
3. Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu),
którego kserokopię należy dołączyć do podania

Opłaty.

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Termin i sposób załatwienia.

Po złożeniu podania Biuro Ewidencji Ludności przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych, ip.

Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego
w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Inne informacje.

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu, zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w sytuacji ubiegania się o stałe zameldowanie) i do wglądu oryginalny tytuł prawnego do lokalu, którego kserokopie należy dołączyć do podania.

Postawa prawna ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności o dowodach osobistych
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

wstecz

Metryka

  • opublikował: Michał Strzyżykowski
    data publikacji: 2010-12-20 12:26
  • zmodyfikował: Michał Strzyżykowski
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-09 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1978
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-04-09 14:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2368335
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 11:30

Stopka strony