Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, wydobywaniu gazu zimnegoze złoża Ciemierów, budowie strefy przyodwiertowej Ciemierów 1, budowie rurociągów technologicznych i kabla światłowodowego z SP Ciemierów – 1 do OG Lisewo, budowie kabla elektroenergetycznego zasilającego SP Ciemierów”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.12.22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-12-23 11:42

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Odbudowie Kanału Flisa” w gminach: Pyzdry, Kołaczkowo, pow. wrzesiński, województwo wielkopolskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2014.12.22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-12-22 08:48

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego i młodzieży o maksymalnej deklarowanej przez Inwestora obsadzie 128 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 626 w Rudzie Komorskiej, obręb Ruda Komorska, gmina Pyzdry”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.11.13
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-11-13 13:25

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :„budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego i młodzieży o maksymalnej deklarowanej przez Inwestora obsadzie 128 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 626 w Rudzie Komorskiej, obręb Ruda Komorska, gmina Pyzdry"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.11.13
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-11-13 13:23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacji prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica – Lisewo od km 0 + 000 do km 8 + 330, gm. Pyzdry , pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.10.31
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-11-03 15:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2014.10.31
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-11-03 15:06

Decyzja SKO dotycząca budowy tuczarni trzody chlewnej w obrębie Pietrzyków-Kolonia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: SKO w Poznaniu
  data wytworzenia: 2014.10.21
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-10-31 14:07

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "„Budowie urządzenia wodnego z zakresu melioracji szczegółowej – ziemnego stawu dla potrzeb regulacji stosunków wodnych na działce o nr ewidecyjnym 268, obręb Ruda Komorska, gm. Pyzdry"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.09.29
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-10-01 11:19

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do 8 + 330, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.09.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-09-26 08:57

Postanowienie o wyrażeniu opiniii dla przedsięwzięcia polegającego na „modrnizacji prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica – Lisewo od km 0 +000 do km 8 + 330, gmina Pyzdry, pow. wrzesiński, wj. wielkopolskie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.09.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-09-25 11:45

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu którym zawiesiłem postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Modernizacji lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0 + 000 do km 8 + 800, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandr Kobielak
  data wytworzenia: 2014.09.12
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-09-16 14:45

Obwiedzczenie o obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.08.18
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-08-22 14:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Modrnizacji lewostronnego obwałowanaia rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandr Kobielak
  data wytworzenia: 2014.07.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-07-28 11:46

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica – Lisewo od km 0+000 do km 8+330, gm. Pyzdry, pow. Wrzesiński, woj. wielkopolskie, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.07.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-07-28 11:42

Ogłoszenie o wydanej decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.:”Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktu skupu złomu w miejscowości Pyzdry na działce o nr ewidencyjnym 405/19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.07.23
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-07-23 13:54

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zagospodarowaniu złoża gazu ziemnego Baraniec, gm. Pyzdry"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.05.27
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-05-28 12:46

Ogłoszenie o wydanej w dniu 14.05.2014 r. decyzji odmownej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa tuczarni trzody chlewnej o obsadzie 1000 szt ( 140 DJP ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 79 obręb Pietrzyków – Kolonia, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.05.14
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-05-14 12:14

Ogłoszenie o o wydanej w dniu 09 kwietnia 2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej Kruszyny – DW 442 o długości 1,9 km".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.04.09
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-04-09 12:51

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 14 marca 2014r. decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie drogi gminnej Kruszyny – DW 442 o długości 1,9km''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.04.09
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-04-09 12:49

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 25 marca 2014r. decyzji o środowiskowych warunkowaniach znak OCH.6220.7.3012 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Odbudowa kanału Flisa w gminach Pyzdry i Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. Wielkopolskie”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.03.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-03-25 14:25

Ogłoszenie o wydanej w dniu 25 marca 2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OCH.6220.7.3012 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Odbudowa kanału Flisa w gminach Pyzdry i Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.03.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-03-25 14:23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktu skupu złomu"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
  data wytworzenia: 2014.03.21
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-03-21 14:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Kruszyny – DW 442 o długości 1,9 km na działkach o numerach ewid.: 92, 252/1, 759, 758/2 i 726, obręb Dolne Grądy, gmina Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.03.18
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-03-18 14:52

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.03.2014r. decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Szymanowice'' polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Szymanowice oraz na budowie Strefy Przyodwiertowej Szymanowice – 1 wraz z rurociągami technologicznymi, kablem światłowodowym i kablem elektroenergetycznym na terenie gminy Pyzdry, obręb Lisewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.03.17
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-03-17 15:25

Ogłoszenie o o wydanej w dniu 14.03.2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Szymanowice'' polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Szymanowice oraz na budowie Strefy Przyodwiertowej Szymanowice – 1 wraz z rurociągami technologicznymi, kablem światłowodowym i kablem elektroenergetycznym na terenie gminy Pyzdry, obręb Lisewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.03.17
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-03-17 15:23

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Szymanowice oraz na budowie Strefy Przyodwiertowej Szymanowice – 1 wraz z rurociągami technologicznymi, kablem światłowodowym i kablem elektroenergetycznym na terenie gminy Pyzdry, obręb Lisewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.02.20
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-02-21 13:22

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Szymanowice oraz na budowie Strefy Przyowiertowej Szymanowice – 1 wraz z rurociągami technologicznymi, kablem światłowodowym i kablem elektroenergetycznym na terenie gminy Pyzdry, obręb Lisewo.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.02.19
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-02-21 10:43

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi gminnej Kruszyny - DW 442 na długości 1.900 km " na działkach 92, 252/1, 759, 758/2 i 726 położonych w obrębie Dolne Grądy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.02.13
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-02-14 13:28
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-14 13:30

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy ok. 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Dłusk"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.02.07
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-02-10 14:51

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa kanału Flisa"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2014.02.06
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2014-02-07 10:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4178
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-23 11:42

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2383566
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 10:44

Stopka strony