Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OBWIESZCZENIE w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.12.21
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-12-21 15:47

Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "„rozbudowie drogi gminnej w m. Walga gmina Pyzdry, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 240, 239, 328, 383, 372 obręb Walga, na działce o numerze ewidencyjnym 1125 w m. Pyzdry oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 764, 727/1, 727/2, w obrębie Dolne Grądy, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.12.02
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-12-03 11:28

Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej w m. Walga gmina Pyzdry, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 240, 239, 328, 383, 372 obręb Walga, na działce o numerze ewidencyjnym 1125 w m. Pyzdry oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 764, 727/1, 727/2, w obrębie Dolne Grądy, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.12.02
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-12-03 11:25

Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie obory o obsadzie 93 DJP na działce 79/1 w miejscowości Kruszyny, obręb Dolne Grądy, gmina Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-11-27 14:17

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :„budowie obory o obsadzie 93 DJP na działce 79/1 w miejscowości Kruszyny, obręb Dolne Grądy, gmina Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.11.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-11-27 14:14

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie tuczarni trzody chlewnej o obsadzie 1000 szt ( 140 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 79 obręb Pietrzyków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.10.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-10-28 14:42

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie tuczarni trzody chlewnej o obsadzie 1000 szt ( 140 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 79 obręb Pietrzyków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.10.26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-10-28 14:43

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi gminnej o długości 1,850 km na działkach o numerach ewidencyjnych: 375, 377, 398, 170 i 371 obręb Ruda Komorska, w obrębie Ciemierów – Kolonia na działce 42/1 oraz w obrębie Dolne Grądy na działce 701 gm. Pyzdry”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.09.22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-09-22 11:50

Ogłoszenie o o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie chlewni dla maksymalnej obsady 140 DJP na działce o nr ewidencyjnym 198/3, obręb Pietrzyków – Kolonia, gmina Pyzdry"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.09.17
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-09-18 13:18

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej w m. Zapowiednia o długości 1,48 km na działkach o numerach ewidencyjnych: 88, 98, 110 i 173, obręb Zapowiednia, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.09.14
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-09-16 10:11

Postanowienie o braku potrzeby przeprorwadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Zapowiednia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.08.18
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-08-31 14:53

Link do kart Publicznie Dostępnego Wykazu Danych na Ekoportalu

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Pyzdrach

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Białobrzeg - Zapowiednia (uzupełnienie)"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.07.31
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-08-06 13:39

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Białobrzeg - Zapowiednia (uzupełnienie)"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.07.31
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-08-06 13:36

Ogłoszenie o wydanej w dniu 29 czerwca 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia wodnego – ziemnego stawu dla potrzeb regulacji stosunków wodnych w gruncie na działce o nr ewidencyjnym 547, obręb Grądy Dolne, gm. Pyzdry,”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.06.19
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-06-29 14:16

Ogłoszenie o wydanej w dn. 12.06.2015r. decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.” zmiana spsobu użytkowania istniejących obiektów dawnej szwalni na zakład prowadzący działalność związaną z odzyskiem odpadów innych niż niebezpieczne w postaci tworzyw sztucznych na działce o nr ewid. 1361/1, obręb Pyzdry, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.06.12
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-06-19 11:07

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Białobrzeg - Zapowiednia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.06.09
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-06-09 10:45
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-09 10:47

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej w m. Zamość – Dolne Grądy na długości 1.850 km”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.05.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-05-26 13:33

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej w m. Zapowiednia na długości 1.480 km”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.05.25
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2015-05-26 13:31

Ogłoszenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ rozbudowie istniejącej hodowli trzody chlewnej na działce 198/2 w miejscowości Pietrzyków – Kolonia, gm. Pyzdry”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2015.04.13
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-04-21 08:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3641
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-21 15:47

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2375473
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-02 13:16

Stopka strony