Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie, przebudowie i remoncie zakładu GTC"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-09-28 15:11

Postanowienie o odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i remoncie zakładu GTC

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-09-22 13:55

Zawiadomienie o zebranych dokumentach dla przedsięwzięcia pn. ,,budowa, przebudowa i remont zakładu GTC w Pyzdrach"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-09-22 13:53

Ogłoszenie Burmistrza o wydanej w dniu 29 sierpnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OCH.6220.10.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stawu ziemnego jako urządzenia melioracji wodnej szczegółowej o funkcji zbiornika o małej retencji, o pow. 0,52 ha. zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 195/3 i 195/4, obręb Dolne Grądy, gmina Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-08-29 14:46

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o wydaniu w dniu 05 lipca 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak. OCH. 6220.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków-Kolonia, z przyłączami i przepompowniami wraz z przebudową przepompowni głównej przy ul. Nadrzecznej w Pyzdrach”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-07-05
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-07-07 12:29
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 12:29

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków-Kolonia, z przyłączami i przepompowniami wraz z przebudową przepompowni głównej przy ul. Nadrzecznej w Pyzdrach”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Honorata Matuszewska
  data wytworzenia: 2016-06-22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-06-22 13:39

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje – Pietrzyków – Pietrzyków – Kolonia, z przyłączami i przepompowaniami wraz z przebudową przepompowni głównej przy ul. Nadrzecznej w Pyzdrach”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-04-26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-04-27 12:43

Decyzje o przydatności wody do spożycia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Sylwestrzak
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-03-29 14:07

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-03-18 14:24

Ogłoszenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego, obory wolnostanowiskowej boksowej z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania, przeznaczonego do chowu bydła w istniejącym gospodarstwie chowu bydła o łącznej obsadzie po rozbudowie wynoszącej 180 DJP"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.02.02
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-02-02 15:12
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 15:12

Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku inwentarskiego, obory wolnostanowiskowej boksowej z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania, przeznaczonego do chowu bydła w istniejącym gospodarstwie chowu bydła o łącznej obsadzie po rozbudowie wynoszącej 180 DJP"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.02.02
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-02-02 15:11

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg, gm. Pyzdry"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.01.21
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-02-01 08:48

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:" budowie buynku inwentarskiego, obory wonostanowiskowej boksowej z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania, przeznaczonego do chowu bydła w istniejącym gospodarstwie chowu bydła o łącznej obsadzie po rozbudowie wynoszącej 180 DJP

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.01.18
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-01-19 12:53

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o pow. 950 m wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania przeznaczonego do chowu bydła na terenie istniejącego gospodarstwa, którego maksymalna możliwa obsada po rozbudowie wynosić będzie 89,95 DJP planowanego na działce 81 obręb Górne Grądy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.01.08
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-01-13 07:52
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-13 07:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4014
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-11-03 13:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2393664
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 13:27

Stopka strony