Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie, przebudowie i remoncie zakładu GTC"

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-09-28 15:11

Postanowienie o odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i remoncie zakładu GTC

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-09-22 13:55

Zawiadomienie o zebranych dokumentach dla przedsięwzięcia pn. ,,budowa, przebudowa i remont zakładu GTC w Pyzdrach"

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-09-22 13:53

Ogłoszenie Burmistrza o wydanej w dniu 29 sierpnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OCH.6220.10.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stawu ziemnego jako urządzenia melioracji wodnej szczegółowej o funkcji zbiornika o małej retencji, o pow. 0,52 ha. zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 195/3 i 195/4, obręb Dolne Grądy, gmina Pyzdry

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-08-29 14:46

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o wydaniu w dniu 05 lipca 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak. OCH. 6220.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków-Kolonia, z przyłączami i przepompowniami wraz z przebudową przepompowni głównej przy ul. Nadrzecznej w Pyzdrach”

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-07-05
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-07-07 12:29
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 12:29

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków-Kolonia, z przyłączami i przepompowniami wraz z przebudową przepompowni głównej przy ul. Nadrzecznej w Pyzdrach”

 • autor informacji: Honorata Matuszewska
  data wytworzenia: 2016-06-22
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-06-22 13:39

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje – Pietrzyków – Pietrzyków – Kolonia, z przyłączami i przepompowaniami wraz z przebudową przepompowni głównej przy ul. Nadrzecznej w Pyzdrach”

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-04-26
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-04-27 12:43

Decyzje o przydatności wody do spożycia.

 • autor informacji: Aleksandra Sylwestrzak
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-03-29 14:07

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia

 • autor informacji: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-03-18 14:24

Ogłoszenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego, obory wolnostanowiskowej boksowej z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania, przeznaczonego do chowu bydła w istniejącym gospodarstwie chowu bydła o łącznej obsadzie po rozbudowie wynoszącej 180 DJP"

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.02.02
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-02-02 15:12
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 15:12

Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku inwentarskiego, obory wolnostanowiskowej boksowej z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania, przeznaczonego do chowu bydła w istniejącym gospodarstwie chowu bydła o łącznej obsadzie po rozbudowie wynoszącej 180 DJP"

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.02.02
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-02-02 15:11

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg, gm. Pyzdry"

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.01.21
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-02-01 08:48

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:" budowie buynku inwentarskiego, obory wonostanowiskowej boksowej z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania, przeznaczonego do chowu bydła w istniejącym gospodarstwie chowu bydła o łącznej obsadzie po rozbudowie wynoszącej 180 DJP

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.01.18
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-01-19 12:53

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o pow. 950 m wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania przeznaczonego do chowu bydła na terenie istniejącego gospodarstwa, którego maksymalna możliwa obsada po rozbudowie wynosić będzie 89,95 DJP planowanego na działce 81 obręb Górne Grądy

 • autor informacji: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016.01.08
 • opublikował: Grażyna Sawczuk
  data publikacji: 2016-01-13 07:52
 • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-13 07:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3324
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-11-03 13:39

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1933944
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 08:29

Stopka strony