Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/179/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 13:25
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 13:25

Uchwała nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 12:43

Uchwała Nr XVIII/177/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Bąkowska
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 13:00

Uchwała Nr XVIII/176/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Bąkowska
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 12:58

Uchwała Nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust.2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wojciechowska
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 13:20

Uchwała Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wojciechowska
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 13:11

Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wojciechowska
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 13:22

Uchwała Nr XVIII/172/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2106 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna 397/2 o pow. 0.9422 ha, położonej w m. Pyzdry.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandr Kobielak
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 12:53

Uchwała Nr XVIII/171/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości gruntowych położonych w m. Pyzdry.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 12:56

Uchwała Nr XVIII/170/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 13:07

Uchwała Nr VIII/169/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2017-01-13 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8894
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-07 13:29:23