Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr II/19/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.12.2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Mizerka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-08 10:26

Uchwała Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-08 08:41

Uchwała nr II/17/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.12.2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych i ustalenia ich przebiegu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-08 08:44

Uchwała nr II/16/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-08 08:54

Uchwała Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.12.2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kurek
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-08 09:35

Uchwała Nr II/14/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.12.2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Czechyra
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-08 09:38

Uchwała Nr II/13/14/ Rady Miejskiej w Pyzdrachz dn. 29.12.2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Czechyra
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-08 10:09

Uchwała Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.12.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-08 10:11

Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-08 10:30

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.12.2014 r w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-14 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10357
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-14 08:54:42