Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 28 grudnia 2016 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XIX  sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017 – 2025:
1) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
3) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
4) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2017r:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
3) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
5) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy i Miasta Pyzdry przedstawionego w projekcie budżetu na 2017 rok,
6) dyskusja nad projektem budżetu,
7) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
8) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – Osiedla.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pyzdrach na działce nr 1116.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady 
/-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
    data wytworzenia: 2016-12-20
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2016-12-22 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8850
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-22 12:23:09