Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXV/225/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:33

UCHWAŁA NR XXV/224/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 719/11 o pow. 0,1267 ha położonej w obrębie Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:32

UCHWAŁA NR XXV/223/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:31

UCHWAŁA NR XXV/222/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:29
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-08 15:29

UCHWAŁA NR XXV/221/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:25

UCHWAŁA NR XXV/220/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:28

UCHWAŁA NR XXV/219/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:27

UCHWAŁA NR XXV/218/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:34

UCHWAŁA NR XXV/217/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:23

UCHWAŁA NR XXV/216/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:22

UCHWAŁA NR XXV/215/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:21

UCHWAŁA NR XXV/214/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:20

UCHWAŁA NR XXV/213/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:19

UCHWAŁA NR XXV/212/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:37

UCHWAŁA NR XXV/211/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-08 15:18

UCHWAŁA NR XXV/210/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021- 2030

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-10 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5947
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-10 11:27:32