Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-10-20 08:02

Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 września 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-10-12 08:48

Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: przyjęcia ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-10-12 08:39
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-12 08:41

Uchwała NR VIII/77/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Kruszka
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-10-12 08:34

Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-10-12 08:52

Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 2 do Uchwały Nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-10-12 08:29
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-12 08:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13370
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-10-20 08:15:29