Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XIV/139/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Kruszka
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/138/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Ejchorszt
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr geodezyjny 764, 549, 249, 548, 546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym miejscowości Lisewo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Honorata Matuszewska
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/136/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wrąbczynkowskie Holendry, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandr Kobielak
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 89/2 o pow. 0.1933 ha, położonej w miejscowości Pietrzyków - Kolonia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandr Kobielak
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/134/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 134/2 o pow. 0.1696 ha, położonej w miejscowości Pietrzyków - Kolonia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 152/1 o pow. 0.0479 ha, położonej w miejscowości Pietrzyków – Kolonia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandr Kobielak
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1682/1 o pow. 0.0098 ha, położonej w m. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2232/5 o pow. 0.0083 ha, położonej w m. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/130/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2232/3 o pow. 0.0015 ha, położonej w m. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

UCHWAŁA NR XIV/129/16 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/128/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/127/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Uchwała Nr XIV/125/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-06-20 15:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10574
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-20 15:06:12