Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 12:07

Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 11:52

Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 12:21

Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 12:11

Uchwała XVI/132/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 12:13

Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Wrzesińskiemu.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 11:56

Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 11:58

Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 11:59

Uchwała Nr XVI/136/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 12:00

Uchwała Nr XVI/137/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 11:54

Uchwała Nr XVI/138//2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2020/2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 12:16

UCHWAŁA NR XVI/139/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2019.

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-07-07 12:05
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-07-07 12:28

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-07 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5849
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-22 12:12:36