Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2462).

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami określonymi w formularzu wniosku oraz w załączonym opisie do formularza wniosku


Opłata skarbowa za wydanie decyzji:

Zwolnienie z opłaty - właściciele  i użytkownicy wieczyści nieruchomości

598 zł - pozostali wnioskodawcy

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł

 

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Pyzdrach.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Brak uwag.

wstecz
 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-04-11 09:59
  • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 15:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10969
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-25 15:32:44