Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXIII  sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze na radnego.
4. Złożenie ślubowania przez radną.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2016 r.:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2016r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r., 
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
5) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
6) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,
7) podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2016 r.
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
8. Podjęcie chwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie chwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023”.
10. Podjęcie chwały w sprawie najmunieruchomości położonej w Pietrzykowie.
11. Podjęcie chwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady      

                                                                                                   /-/Elżbieta Kłossowska

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2017-06-19
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2017-06-23 07:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-20 08:03:56