Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:16

UCHWAŁA NR XXXVIII/314/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:17

UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały III/10/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:18

UCHWAŁA NR XXXVIII/312/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pyzdry na części działki o nr ewidencyjnym 1383 i na części działki o numerze ewidencyjnym 1384.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:19

UCHWAŁA NR XXXVIII/311/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:21

UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:22

UCHWAŁA NR XXXVIII/309/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Filialnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, Wrąbczynkowskie Holendry 13, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, ul. Szkolna 2

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:25

UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej o strukturze organizacyjnej I-III z oddziałem przedszkolnym we Wrąbczynkowskich Holendrach, Wrąbczynkowskie Holendry 13, 62-310 Pyzdry podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, ul. Szkolna 2, 62-310 Pyzdry o strukturze organizacyjnej I-VIII

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:32

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:24

UCHWAŁA NR XXXVIII/306/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2023-2035.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1674
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-25 12:34:42