Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała nr XXII/188/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-17 09:19

Uchwała Nr XXII/187/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.04.2013 r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-17 09:18

Uchwała Nr XXII/186/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.04.2013 w sprawie uchylenia § 1ust. 1 uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 listopada 2012r., w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-17 09:17

Uchwała Nr XXII/185/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-17 09:15

Uchwała Nr XXII/184/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.04.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pyzdrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-17 09:12

Uchwała Nr XXII/183/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.04.2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-17 09:11

Uchwały Nr XXII/182/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.04.2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-17 09:09

Uchwały Nr XXII/181/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.04.2013 r. w sprawie przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pyzdrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Frątczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-17 09:07

Uchwała Nr XXII/180/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.04.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kamyszek
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-17 09:04

Uchwała Nr XXII/179/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-05-16 10:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9073
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-05-17 09:20:35