Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. nr 527/2015 znak: WB.6740.497.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-10-05 13:07

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dn. 6.08.2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe we Wrześni
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-08-10 15:19

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

o rozpoczynającej się realizacji opracowania pod nazwą:

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019.

 

Przedmiotowe prace inwentaryzacyjne są zgodne z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) i dotyczą wszystkich form własności, w tym także  lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju i będą prowadzone w cyklu 5-letnim w latach 2015-2019.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4km x 4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (w tym lasów prywatnych) o umożliwienie pracownikom państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu - zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

/Starosta Wrzesiński/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe we Wrześni
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-10 14:51

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej ul. Zwierzyniec i Miłosławska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:54

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:51

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:50

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Kruszka
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:48

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej w m. Walga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-07-03 12:46
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-03 12:47

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - ,,Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wymysłaowska w m. Pyzdry"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-01-29 12:42
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 12:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26239
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-09 15:00:49