Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2031/3 o pow. 0.0150 ha, położonej w miejscowości Tarnowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-30 12:52

Uchwała Nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2003 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach zabudowanych budynkami stacji transformatorowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-30 13:23

Uchwała Nr VII/71/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-30 12:59

Uchwała Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-30 13:03

Uchwała Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i stawki takiej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-30 13:05

Uchwała Nr VII/68/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-30 13:17

Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-30 13:14

Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-30 13:09

Uchwała Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2015-07-30 13:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9384
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-07-30 13:28:06