Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr I/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-01-13 12:32

Zarządzenie Nr II/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 07 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pyzdry jest organem prowadzącym

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-01-13 12:34

Zarządzenie Nr III/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 7 stycznia 2022r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych podległych Gminie i Miastu Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 11:06

Zarządzenie IV/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2022r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 13:20

Zarządzenie V/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2022r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 13:15

Zarządzenie VI/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2022r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 13:21

Zarządzenie Nr VII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 13:08

ZARZĄDZENIE NR VIII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr LIV/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 11:12

Zarządzenie nr IX/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-01-21 14:36

ZARZĄDZENIE NR X/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-16 07:40

ZARZĄDZENIE Nr XI/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie, Lisewo 108

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 10:11

Zarządzenie Nr XII /2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie: powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 13:03

Zarządzenie Nr XIII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-23 13:11

ZARZĄDZENIE NR XIV/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-03-25 11:37

ZARZĄDZENIE NR XV/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 12:59

Zarządzenie nr XVI/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 03.03.2022 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pyzdry w 2022 roku”

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-03-08 11:59

Zarządzenie Nr XVII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za najem lokalu użytkowego, składającego się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 77,56 m2, w budynku położonym w Pyzdrach przy ulicy Rynek 5 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1498.

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-03-08 12:01

ZARZĄDZENIE nr XVIII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych konspektu informacyjnego dotyczącego inwestycji zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni kanału flisa „Budowa zbiornika retencyjnego o łącznej powierzchni około 10 ha”.

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-03-08 15:02

ZARZĄDZENIE NR XIX/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 12:55

ZARZĄDZENIE NR XX/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznany za legalny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 12:58

ZARZĄDZENIE NR XXI/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 11:11

ZARZĄDZENIE NR XXII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-03-29 11:31

ZARZĄDZENIE NR XXIII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 11:13

ZARZĄDZENIE NR XXIV/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do prowadzenia postepowań w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego, przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-09-20 09:54

ZARZĄDZENIE NR XXVI/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-24 11:14

ZARZĄDZENIE NR XXVII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-05-16 13:34

ZARZĄDZENIE NR XXVIII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-09-20 11:28

ZARZĄDZENIE NR XXX/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-07-08 09:34

ZARZĄDZENIE NR XXIX/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-07-08 10:27

ZARZĄDZENIE NR XXXI/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-09-20 11:30

Zarządzenie Nr XXXII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-11-03 13:59

Zarządzenie Nr XXXIII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ruda Komorska o łącznej powierzchni 0,7900 ha, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 467

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-08-10 14:20

Zarządzenie Nr XXXIV/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za najem lokalu użytkowego, składającego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 46,88 m2, w budynku położonym w Pyzdrach przy ulicy Rynek 5 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1498

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-08-10 14:22

ZARZĄDZENIE NR XXXV/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-09-20 11:22

ZARZĄDZENIE NR XXXVI/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do prowadzenia postępowań w sprawach wypłaty dodatku węglowego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 10:27

ZARZĄDZENIE NR XXXVII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do prowadzenia postępowań w sprawach wypłaty dodatku węglowego oraz przekazywania w tych sprawach informacji

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 10:29

ZARZĄDZENIE NR XXXVIII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w celu weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 11:21

ZARZĄDZENIE NR XXXIX/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-09-20 11:25

ZARZĄDZENIE NR XL/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2022 roku.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-09-20 09:52

Zarządzenie Nr XLII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Pyzdrach, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1120/1 oraz 1120/2 o powierzchni 23.5521 ha (powierzchnia wydzierżawiana – 23.0424 ha)

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-12-15 09:56
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-15 09:58

ZARZĄDZENIE NR XLIII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 23 września 2022 r. dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 12:57

ZARZĄDZENIE NR XLIV/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 11:24

ZARZĄDZENIE NR XLV/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz przekazywania w tych sprawach informacji

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 11:25

ZARZĄDZENIE NR XLVII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 20 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-11-22 12:04

Zarządzenie Nr XLVIII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2023-2035.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 12:14

ZARZĄDZENIE NR XLIX/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2023 rok wraz z objaśnieniami.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-11-22 12:02

ZARZĄDZENIE NR L/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-11-22 12:00

ZARZĄDZENIE NR LI/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2023-01-16 15:46

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:46

ZARZĄDZENIE NR LII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:06

Zarządzenie Nr LIII/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie: wniesienia przez Gminę i Miasto Pyzdry wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 12:12

ZARZĄDZENIE NR LIV/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 13:01

Zarządzenie nr LV/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 10:22

ZARZĄDZENIE NR LVI/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 14:54

Zarządzenie Nr LVII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 10:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5178
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-10 13:03:51