Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XI/102/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach dn. 15.02.2012 r. w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w 2012 roku

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:06

Uchwała nr XI/101/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 15.02.2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1001/3, 1001/4 i 1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:09

Uchwała nr XI/100/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 15.02.2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:12

Uchwała Nr XI/ 99 /2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 15.02.2012 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:14

UCHWAŁA Nr XI/98/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 15.02.2012 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 28.10.2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:16

Uchwały Nr XI/97/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach dn. 15.02.2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych , granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pyzdry publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:17

Uchwała Nr XI/96//2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach dn. 15.02.2012 r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:18

Uchwała nr XI/95/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 15.02.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/264/10 z dn. 30.09.2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:19

Uchwała Nr XI/94/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 15.02.2012 r. w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:22

Uchwała Nr XI/93/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 15.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-02-20 15:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-02-20 15:24:54