Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego"

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 10:41

Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 10:39

Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 10:35

Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 10:31

Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotychczasowym użytkownikom wieczystym w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 10:29

Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 10:28

Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/238/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działek

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 10:24

Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 381 położonej w Królewinach w obrębie geodezyjnym Zapowiednia

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 10:22

Uchwała nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska o numerze geodezyjnym 467 na cele prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 10:09

Uchwała nr IX/80/2011Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 09:54

Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 09:51

Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 09:46

Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 7.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-12-15 09:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9079
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-15 10:41:31