Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Pan/Pani

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień 30 września 2020r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 12 00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad

 3. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze na radnego.

 4. Złożenie ślubowania przez radną.

 5. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 9. Interpelacje radnych i sołtysów.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, uchwały nr II/18/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia
  7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich.

 16. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 34 i 44 położonych w obrębie Ciemierów.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 466/1 położonej w obrębie Lisewo.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie Pyzdry o numerze geodezyjnym 1279/10.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 2032/13 położonej w obrębie Pyzdry.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie Tarnowa o numerze geodezyjnym 2358/1.

 22. Zapytania i wolne wnioski.

 23. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5412
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 11:47:21