Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr I/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pyzdry jest organem prowadzącym.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-01-22 14:15

Zarządzenie II/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2021r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 14:44

Zarządzenie III/2021Burmistrza Pyzdrz dnia 13stycznia 2021rokuw sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminyi MiastaPyzdryw 2021r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 14:46

Zarządzenie IV/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2021r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 14:47

Zarządzenie Nr V/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-01-22 14:14

Zarządzenie nr VI/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pyzdrach zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 14:36

ZARZĄDZENIE NR VII BURMISTRZA PYZDR z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-01-26 13:11

ZARZĄDZENIE Nr VIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, ul. Szkolna 2, 62-310 Pyzdry wraz ze szkołą filialną z siedzibą we Wrąbczynkowskich Holendrach 13.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 09:10

Zarządzenie Nr IX/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-18 14:50

Zarządzenie Nr X/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach ul. Szkolna 2, 62-310 Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-18 14:48

Zarządzenie Nr XI/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 03 października 1986 r. Numer Repertorium A 4241/86

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-25 11:25

Zarządzenie Nr XII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły przez ustępującego dyrektora.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-03 14:13

ZARZĄDZENIE NR XIII/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwaly budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-15 13:17

Zarządzenie Nr XIV/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-28 08:18

Zarządzenie Nr XV/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 marca 2021r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-12 14:05

Zarządzenie Nr XVI/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach wraz ze szkołą filialną we Wrąbczynkowskich Holendrach.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-18 10:19

Zarządzenie Nr XVII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 roku.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-14 10:10

Zarządzenie Nr XVIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-15 13:13

Zarządzenie Nr XIX/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-14 10:17

Zarządzenie Nr XX/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie: wniesienia przez Gminę i Miasto Pyzdry wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-06-09 08:20

ZARZĄDZENIE NR XXI/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-28 08:21

Zarządzenie Nr XXII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-28 08:15

Zarządzenie Nr XXIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-06-09 08:22

Zarządzenie Nr XXIV/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i określenia sposobu jej działania.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-06-07 11:05

ZARZĄDZENIE NR XXV/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-06-09 08:18

ZARZĄDZENIE NR XXVI/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-07-02 14:17

Zarządzenie Nr XXVII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 18.06.2021 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-06-23 14:53

ZARZĄDZENIE Nr XXVIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 czerwca 2021 r. W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-06-23 14:51

ZARZĄDZENIE NR XXIX/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-07-02 14:19

ZARZĄDZENIE NR XXX/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-13 07:37

Zarządzenie Nr XXXI/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za najem lokalu użytkowego, składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,76 m2, w budynku położonym w Pyzdrach przy ulicy Rynek 5 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1498.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-09-10 07:42

ZARZĄDZENIE nr XXXII Burmistrza Pyzdr z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-07-20 13:38

ZARZĄDZENIE nr XXXIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji przebudowy centrum Pyzdr

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Juszczak
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-07-22 14:33

ZARZĄDZENIE NR XXXV BURMISTRZA PYZDR z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-13 07:40

ZARZĄDZENIE NR XXXIV/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-08-20 09:55

ZARZĄDZENIE NR XXXVI/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-08-20 09:32

ZARZĄDZENIE NR XXXVII/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2021 roku.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-13 07:34

ZARZĄDZENIE NR XXXVIII/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-12 12:00

Zarządzenie nr XXXIX/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Juszczak
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-08-30 18:32

ZARZĄDZENIE NR XL/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 13 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-12 11:58

ZARZĄDZENIE NR XLI/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 20 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-22 12:49

ZARZĄDZENIE NR XLII/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 15 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 10:53

Zarządzenie Nr XLIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za najem lokalu użytkowego o powierzchni 71,00 m2, w budynku położonym w Pyzdrach przy ulicy Rynek 17, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1528

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-02-02 14:30

Zarządzenie Nr XLIV/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za dzierżawę niezabudowanego gruntu o powierzchni 25,00 m2, stanowiącego część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1528, położonej w Pyzdrach, przy ulicy Rynek 17

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-02-02 14:32

Zarządzenie nr XLV/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 października 2021 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-22 12:43

Zarządzenie Nr XLVI/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Rataje.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 11:02

ZARZĄDZENIE NR XLVII/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 29 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-17 09:41

Zarządzenie Nr XLVIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2030.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-17 09:48

Zarządzenie Nr XLIX/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok wraz z objaśnieniami.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-17 10:04

ZARZĄDZENIE nr L/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-17 09:45

ZARZĄDZENIE NR LI/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 10:59

ZARZĄDZENIE NR LII/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-18 14:26

Zarządzenie nr LIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pyzdrach zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-01-03 09:35

ZARZĄDZENIE NR LIV/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 10:52

Zarządzenie Nr LV/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 10:54

ZARZĄDZENIE NR LVI/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 10:51

Zarządzenie Nr LVII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości nabytych przez Gminę i Miasto Pyzdry z mocy prawa

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-30 14:23

Zarządzenie nr LVIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2024

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-30 14:22

ZARZĄDZENIE NR LVIII/2021 BURMISTRZA PYZDR z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-02-07 10:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5873
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 14:27:08