Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr I/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pyzdry jest organem prowadzącym.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-01-22 14:15

Zarządzenie II/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2021r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 14:44

Zarządzenie III/2021Burmistrza Pyzdrz dnia 13stycznia 2021rokuw sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminyi MiastaPyzdryw 2021r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 14:46

Zarządzenie IV/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2021r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 14:47

Zarządzenie Nr V/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-01-22 14:14

Zarządzenie nr VI/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pyzdrach zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 14:36

ZARZĄDZENIE NR VII BURMISTRZA PYZDR z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-01-26 13:11

ZARZĄDZENIE Nr VIII/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, ul. Szkolna 2, 62-310 Pyzdry wraz ze szkołą filialną z siedzibą we Wrąbczynkowskich Holendrach 13.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 09:10

Zarządzenie Nr IX/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-18 14:50

Zarządzenie Nr X/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach ul. Szkolna 2, 62-310 Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-18 14:48

Zarządzenie Nr XI/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 03 października 1986 r. Numer Repertorium A 4241/86

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-25 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 156
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-25 11:26