Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Pan/Pani

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień 7 maja 2020 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2020r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie położonym w Pyzdrach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyzdry.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry oznaczonej numerem geodezyjnym 1118/17 cz. o pow. 1.40 ha w drodze bezprzetargowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry oznaczonej numerem geodezyjnym 1118/17 cz.
  o powierzchni 25.2491 ha w drodze bezprzetargowej.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych Ratajach oznaczonych numerami geodezyjnymi 10/8 i 10/10 w drodze przetargowej.

 14. Zapytania i wolne wnioski.

 15. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 11:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5377
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 11:44:27