Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 

Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  z późniejszymi zmianami.
b) Ustawa  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U.  z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zm.)
c) Uchwała nr XIII/133/04 Rady Miejskiej Pyzdr z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń.
 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na  umieszczenie  urządzeń w pasie drogowym wraz z wymienionymi załącznikami w druku wniosku.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Pyzdrach (pokój nr 16)
tel. 63 2768 333, wew. 116
 

Opłaty

Wysokość opłat , w zależności od powierzchni zajętej  przez umieszczone urządzenia w pasie drogi.


Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpływu wniosku
 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Pyzdrach
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni.


Uwagi

Brak uwag.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojeciech Tomaszewski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-14 15:12
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-15 08:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Tomaszewski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2014-05-14 15:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10539
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-15 08:12:46