Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr VI/ 53/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Pietrzyków i Pietrzyków – Kolonia

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 08:45

Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry”

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 08:48

Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry”

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:18

Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:31

Uchwala Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:34

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie przyznania Miastu – Osiedle Pyzdr prawa do korzystania z wyodrębnionych na ten cel środków finansowych budżetu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:36

Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:38

Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:40

Uchwała NrVI/45/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:46

Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 08:44

Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 08:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2819
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-14 12:12

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2383486
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 10:44

Stopka strony