Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała nr VI/ 53/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Pietrzyków i Pietrzyków – Kolonia

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 08:45

Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry”

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 08:48

Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry”

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:18

Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:31

Uchwala Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:34

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie przyznania Miastu – Osiedle Pyzdr prawa do korzystania z wyodrębnionych na ten cel środków finansowych budżetu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:36

Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:38

Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:40

Uchwała NrVI/45/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 09:46

Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 08:44

Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-07-14 08:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10680
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-14 12:12:27