Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie nr I/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-02 09:29

Zarządzenie Nr II/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-24 13:29

Zarządzenie Nr III/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pyzdry jest organem prowadzącym.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-24 13:26

Zarządzenie nr IV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-13 13:34

Zarządzenie V/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2020r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-16 14:34

Zarządzenie VI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2020r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-16 14:35

Zarządzenie VII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2020r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-16 14:37

Zarządzenie Nr VIII/20 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:07

Zarządzenie Nr IX/20 Burmistrza Pyzdr z dnia 3 lutego 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-18 11:21

Zarządzenie Nr X/20 Burmistrza Pyzdr z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-21 14:02

Zarządzenie nr XI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pyzdrach zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-21 14:17

Zarządzenie nr XII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-17 14:12

Zarządzenie Nr XIII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 05 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu najmu dla lokalu użytkowego

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-02-28 15:22

Zarządzenie Nr XIV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu najmu dla lokalu użytkowego

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-02-28 15:23

Zarządzenie Nr XV/20 Burmistrza Pyzdr z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-21 13:50

Zarządzenie Nr XVI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu najmu dla lokalu użytkowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Honorata Koszarek
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-03-12 14:59

Zarządzenie Nr XVII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-03-30 12:28

Zarządzenie Nr XVIII/20 Burmistrza Pyzdr z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych podległych Gminie i Miastu Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-09-23 11:41

Zarządzenie Nr XIX/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 rok.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-21 13:41

Zarządzenie Nr XX/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-28 10:04

Zarządzenie nr XXI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-04-08 11:50

Zarządzenie Nr XXII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-28 10:09

Zarządzenie Nr XXIII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-04 09:25

Zarządzenie Nr XXIV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-04 09:06

Zarządzenie Nr XXV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-15 08:23

Zarządzenie Nr XXVI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu najmu dla lokalu użytkowego

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-05-07 11:54

Zarządzenie Nr XXVII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-28 10:15

Zarządzenie Nr XXVIII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-21 14:09

ZARZĄDZENIE NR XXIX/2020 BURMISTRZA PYZDR z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-06-09 11:39

Zarządzenie nr XXX/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 23.06.2020 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pyzdry w 2020 roku”

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-06-25 09:15

Zarządzenie Nr XXXI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-21 14:06

Zarządzenie Nr XXXII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-07-01 14:52

Zarządzenie Nr XXXIII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-07-01 15:03

Zarządzenie Nr XXXIV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu najmu dla lokalu użytkowego

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-07-09 14:02

Zarządzenie Nr XXXV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Wrąbczynek.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-21 13:22

Zarządzenie Nr XXXVI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-09-17 14:26

Zarządzenie Nr XXXVII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-17 14:07

Zarządzenie Nr XXXVIII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-09-17 14:15

ZARZĄDZENIE Nr XXXIX/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 15 lipca 2020 r. W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-17 14:03

Zarządzenie Nr XL/2020 Burmistrza Pyzdrz dnia 22 lipca 2020 rokuw sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:50

Zarządzenie Nr XLI/2020 Burmistrza Pyzdrz dnia 5 sierpnia 2020 rokuw sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:49

Zarządzenie Nr XLII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:47

Zarządzenie Nr XLIII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:42

Zarządzenie Nr XLIV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-09-08 11:29

Zarządzenie Nr XLV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2020 roku.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-09-08 11:31

Zarządzenie Nr XLVI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:22

Zarządzenie Nr XLVII/20 Burmistrza Pyzdr z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1118/10 położonej w Pyzdrach o powierzchni 1000 m2 w celu rozłożenia wesołego miasteczka - cyrku

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-09-17 14:13

Zarządzenie Nr XLVIII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:19

Zarządzenie Nr XLIX z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:53

Zarządzenie Nr L/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:15

Zarządzenie nr LI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-10-22 14:38

Zarządzenie nr LII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-10-22 14:39

Zarządzenie nr LIII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-10-22 14:42

Zarządzenie nr LIV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-10-22 14:44

Zarządzenie nr LV/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 października 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do prowadzenia postępowań w tym wydawania zaświadczeń w sprawach dotyczących ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-10-22 14:55
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 12:59

Zarządzenie Nr LVI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-17 13:11

Zarządzenie Nr LVII/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie włączenia syren alarmowych w dniu 11 listopada 2020r. o godzinie 12:00 dla upamiętnienia obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-10 14:24

ZARZĄDZENIE NR LVIII/2020 BURMISTRZA PYZDR z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-18 10:18

Zarządzenie Nr LIX/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 12:56

Zarządzenie Nr LX/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 rok wraz z objaśnieniami.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 11:54

ZARZĄDZENIE NR LXI/2020 BURMISTRZA PYZDR z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 20

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-18 10:16

ZARZĄDZENIE NR LXII/2020 BURMISTRZA PYZDR z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-18 09:51

ZARZĄDZENIE NR LXIII/2020 BURMISTRZA PYZDR z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-18 09:50

ZARZĄDZENIE NR LXIV/2020 BURMISTRZA PYZDR z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-18 09:48

Zarządzenie nr LXVI/2020 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-12 12:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10982
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-18 10:18:26