Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty

 • Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o którym mowa w art. 48 ust.1 w/w ustawy
 • Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 w/w ustawy
 • W przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw dołącza się zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 w/w ustawy
 • Umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych/maku
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł za wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych
 • Faktura zakupu materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie
 • Etykieta z opakowania materiału siewnego maku lub konopi włóknistej.

Opłaty

Opłata skarbowa 30 zł.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa wielkopolskiego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-04-17 14:46
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-20 13:08

Wniosek

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-04-17 14:47

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-04-17 14:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8250
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-20 13:08:55