Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Podziały i rozgraniczenia nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 

Podstawa prawna

Ustawa  z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2108 ze zm.). 

Wymagane dokumenty.

  1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

I etap zakończony postanowieniem:
•  tytuł prawny do nieruchomości
•  wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej   nieruchomość podlegającą podziałowi,
•  decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział nieruchomości
•  pozwolenie na podział wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
•  wstępny projekt podziału, za wyjątkiem podziału w ramach art. 95

II etap zakończony decyzją:
•  protokół z przyjęcia granic nieruchomościami
•  wykaz zmian gruntowych
•  wykaz zmian synchronizacyjnych, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż
w księdze wieczystej
•  mapa z projektem podziału.

Miejsce złożenia dokumentów.

Referat Organizacyjno - Komunalny (pokój nr 15).

Opłaty.

10,00 zł.

Termin załatwienia sprawy.

Od 30 dni do 90 dni.

Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Miejski w Pyzdrach.

Tryb odwoławczy.

Postanowienie- zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Decyzja- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uwagi.

Brak uwag.

wstecz

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-12-07 08:16
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2012-02-15 12:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9996
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-02-15 12:58:21