Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerze ewidencyjnym: 286, 230, 188 obręb Ksawerów oraz 260, 131, 91, 142, 153, 89/2, 152/1, 134/2, 154, 165, 105, 123, 124, 134/3, 179, 89/1, 89/3, 96, 170, 173, 139, 140, 95, 152/4, 122, 138/2, 138/3, 17, 177, 18, 106, 141, 144/1, 262, 68, 187, 125/1, 265/2, 130, 184, 69, 107, 145, 146 obręb Pietrzyków Kolonia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Honorata Koszarek
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-06-19 13:18

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o wydanej w dniu 19.06.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IR.DR.6220.3.2024 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, obręb Ksawerów - 230, 286, 188, obręb Pietrzyków Kolonia - 260, 131, 91, 142, 153, 89/2, 152/1, 134/2, 154, 165, 105, 123, 124, 134/3, 179, 89/1, 89/3, 69, 107, 145, 146, 96, 170, 173, 139, 140, 95, 152/4, 130, 184, 122, 138/2, 138/3, 17, 177, 18, 106, 141, 144/1, 262, 68, 187, 125/1, 265/2, gmina Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-06-19 13:14

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyzdr w sprawie podjęcia zawieszonego postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu drobiarskiego miejscowości Wrąbczynek”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-06-14 12:53

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyzdr o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietrzyków Kolonia i Ksawerów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-05-28 12:50
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-28 12:51

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących - Budowa farmy fotowoltaicznej Pyzdry 2 o mocy do 12 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW planowanego do realizacji na działkach nr 534, 532/2, 533/2, 597, 598 obręb Lisewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-05-17 15:01

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa zakładu drobiarskiego w miejscowości Wrąbczynek”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-05-17 15:00

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa istniejącej hodowli trzody chlewnej, na działce nr 198/7 w obrębie miejscowości Pietrzyków Kolonia, gmina Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-04-25 13:57

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o wydanej w dniu 29.03.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IR.DR.6220.4.2023 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zapowiednia”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-03-29 13:11

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Pyzdry 1

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2024-03-25
  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2024-03-25 12:24

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-03-25 12:24

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - przedsięwzięcie pn: "Budowa urządzenia wodnego – ziemny staw działka nr 240/6 241 obręb Pietrzyków Kolonia,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-03-25 15:20

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o wydanej w dniu 12.03.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 1 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 577 obręb Wrąbczynek, gm. Pyzdry”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-03-12 15:14
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-12 15:15

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 1 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 577 obręb Wrąbczynek, gm. Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-01-10 15:10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IR.DR.6220.11.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni dla 750 sztuk macior wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 122/15 obręb Bieganowo w Bieczewie, gm. Kołaczkowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-01-10 15:08

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pecelerowicz
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2024-01-08 15:40

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-02-08 15:05

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr o wydanej w dniu 09.02.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IR.DR.6220.4.2023 dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa, gm. Pyzdry”

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2024-02-09
  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2024-02-09 12:36
  • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
   ostatnia modyfikacja: 2024-02-09 12:36

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-02-09 12:34
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-10 12:00

OBWIESZCZENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Pyzdr z dnia 31.03.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni Kanału Flisa”

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-04-11 13:27

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni Kanału Flisa”, pozwoleń wodnoprawnych.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-04-30 14:59

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu decyzji Burmistrza Pyzdr z dnia 24.10.22 znak sprawy OCH.6220.6.2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-06-13 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1062
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-19 13:18:38