Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:30

Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:28

Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:01

Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027.

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-11-14 12:24
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-11-14 12:24
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-11-14 12:24
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-11-14 12:24

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 12:21

Uchwała VII/60/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 14:28

Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:27

Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn.: „Pyzdry, zespół poklasztorny pofranciszkański, (XIV wiek). Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem pomieszczeń piwnicznych”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:32

Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:41

UCHWAŁA Nr VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:03

Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyzdry oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:12

Uchwała Nr VII/66/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:07

UCHWAŁA Nr VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-07-08 11:06
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-07-08 11:06
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-07-08 11:06
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-07-08 11:38

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:04

Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 346, położonej w obrębie m. Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 10:56

Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 347, położonej w obrębie m. Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 10:57

Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 2052/1, położonej w obrębie Tarnowa

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:00

Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 11:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7621
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-14 12:24:16