Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XLI/326/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2023-2035

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-02 08:46

UCHWAŁA NR XLI/327/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-02 08:45

UCHWAŁA NR XLI/328/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-02 08:47

UCHWAŁA NR XLI/329/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Pyzdry oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-02 08:49

UCHWAŁA NR XLI/330/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy i Miasta Pyzdry usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Arka” we Wrześni

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-02 08:50

UCHWAŁA NR XLI/331/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-02 08:51

UCHWAŁA NR XLI/332/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda Komorska (etap I).

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-02 08:54

ZARZĄDZENIE NR XXIV/2023 BURMISTRZA PYZDR z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian uchwaly budżetowej Gminy i Miasta pyzdry na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-02 08:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1326
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-02 08:56:24