Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

   Pyzdry, dnia 01.09.2023r.

Pan/Pani   

                                                         

 

                          Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień  8 września 2023 r.

Sesja odbędzie się w sali kina w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                            

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie porządku obrad.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

7.      Interpelacje radnych i sołtysów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2023-2035.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach –etap I.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów sportowych Burmistrza Pyzdr dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

14.  Zapytania i wolne wnioski.

15.  Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Justyna Sosnowska

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach –etap I.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stypendiów sportowych. 

Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
    data publikacji: 2023-09-05 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1584
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 14:22:18