Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących Internetu Szerokopasmowego!

Gmina Pyzdry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

Celem konsultacji jest określenie obszarów, na których będzie możliwe udzielenie pomocy na rozwój sieci telekomunikacyjnej zdolnej w sposób niezawodny do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), o której mowa w art. 52 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Załączony poniżej plik o nazwie „Lista adresowa Gmina Pyzdry” zawiera listę punktów adresowych, co do których w ramach konsultacji ustalana jest możliwość objęcia ich planowaną pomocą.

Spośród punktów adresowych na tej liście przedsiębiorca może wskazać adresy, gdzie ma:

a) istniejącą sieć telekomunikacyjną umożliwiającą świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 100 Mb/s lub

b) komercyjne plany inwestycyjne dotyczące budowy sieci umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 100 Mb/s w okresie najbliższych trzech lat.

W ramach konsultacji można zgłaszać tylko i wyłącznie te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Prawidłowe zgłoszenie wymaga odesłania wypełnionego pliku „Lista adresowa Gmina Pyzdry” wraz z dokumentami potwierdzającymi istnienie sieci lub wiarygodność planu inwestycyjnego - najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023 r. na adres poczty e-mail: admin@pyzdry.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania planów inwestycyjnych określone są załączonym poniżej pliku „Zaproszenie do udziału w konsultacjach”. Proszę zapoznać się również z tymi informacjami.

Ponadto, w tym samym terminie do 11 kwietnia 2023r. i na ten sam adres e-mail: admin@pyzdry.pl mogą być zgłaszane również uwagi do założeń planowanego środka pomocy, opisanych w załączonym poniżej pliku „Założenia planowanego środka pomocy.”

Konsultacje społeczne trwają od 10 marca 2023 do 11 kwietnia 2023 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego oraz z budżetu gminy Pyzdry.

 

Załączniki:

- „Lista adresowa Gmina Pyzdry”

- Założenia planowanego środka pomocy

- Zaproszenie do udziału w konsultacjach

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1942
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-10 10:59:49