Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 2

nazwadataużytkownikstrona
brak tytułu2021-04-14 15:58Joanna FrankiewiczStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry
brak tytułu2021-04-14 15:53Joanna FrankiewiczMiejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Ilość znalezionych zbiorów plików: 9

nazwadataużytkownikstrona
Uchwała nr XXXIII/297/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie geodezyjnym Lisewo2021-04-14 15:11Joanna FrankiewiczMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Lisewo
Uchwała Nr XII/102/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pyzdry2021-04-14 14:56Joanna FrankiewiczMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pyzdry
Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry2021-04-14 14:53Joanna FrankiewiczMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pyzdry
Uchwała Nr XXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry2021-04-14 14:47Joanna FrankiewiczMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pyzdry
Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 30.06.2011 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry” - nieaktualny (akt zmieniony)2021-04-14 14:38 [modyfikacja]Joanna FrankiewiczMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pyzdry
Uchwała Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry" - nieaktualny (akt zmieniony)2021-04-14 14:37 [modyfikacja]Joanna FrankiewiczMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pyzdry
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pobudowanie przyłącza energetycznego nN-0,4kV kablowego dla zasilania altany ogrodowej na dz. nr 1279/7 w m. Pyzdry2021-04-13 14:28Joanna FrankiewiczOgłoszenia 2021 r.
Raporty dostępności2021-04-13 08:58Aleksander CiesielskiPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan działania2021-04-13 08:57Aleksander CiesielskiPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.