Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Rada Miejska

 w Pyzdrach

Br 0002.18/20                                                                                                 Pyzdry, dnia 23.10.2020 r.

Pan/Pani            

                                                                        

                                                                                  

             Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą 
nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XVIII nadzwyczajna sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  27 października 2020 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 10 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje radnych i sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. Powiatowi Wrzesińskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej  Gminy
  i Miasta Pyzdry na lata 2020 – 2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Pyzdry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

          

 

 Przewodnicząca Rady

          /-/  Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-23 09:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3712
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-23 09:00:51