Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Miejskiej w pyzdrach z dn. 14.06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:45

Uchwała Nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry"

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-07-03 12:12

Uchwała Nr XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.06.2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:42

Uchwała Nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.06.2012 r. w sprawie sprostowania Uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 kwietnia 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:41

Uchwała Nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.06.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:40

Uchwała Nr XIV/113/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 14.06.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-06-29 08:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9451
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-03 12:16:24