Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Ulga inwestycyjna
 

Podstawa prawna

Art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1-4 ustawy z 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej,
 2. rachunki, faktury (oryginały),
 3. zestawienie poniesionych wydatków,
 4. potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania,
 5. oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach,
 6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowo - Podatkowy (pokój nr 1)
tel.  63-2768 333-wew.108

Opłaty

Brak. 

Termin załatwienia sprawy

30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Uwagi

Brak uwag.

wstecz

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-28 11:49
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-16 15:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12737
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-16 15:53:11