Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Ogłoszenie - II Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kubacka
  data wytworzenia: 2016-10-25
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-10-25 14:33

Ogłoszenie - projekt „Programu Współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kurek
  data wytworzenia: 2016-10-18
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-10-19 09:07

Ogłoszenie - Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kubacka
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-09-27 13:27

Informacja na temat zużytych i zbędnych składników majątku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kubacka
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-09-27 10:03

Nieodpłatna pomoc prawna

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-01-04 12:23

Od 1 stycznia 2016 roku rusza nieodpłatna pomoc prawna.
Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów prawników na terenie powitu wrzesińskiego oraz informacje kto może skorzystać z pomocy.

 

Na terenie powiatu wrzesińskiego znajdują się trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1.      w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez radców prawnych), według poniższego harmonogramu:

poniedziałek:            godz. 13.00 - 17.00
wtorek:                       godz.   8.00 - 12.00
środa:                         godz. 13.00 - 17.00
czwartek                     godz. 13.00 - 17.00
piątek:                         godz.   8.00 - 12.00;

 

2.      w Pyzdrach przy ul. Rynek 5 (obsługiwany przez adwokatów), według poniższego harmonogramu:

poniedziałek:              godz. 10.00 - 14.00

wtorek:                        godz. 16.00 - 20.00

środa:                          godz. 10.00 - 14.00

czwartek:                    godz. 16.00 - 20.00

piątek:                         godz. 10.00 - 14.00;

 

3.      we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów), według poniższego harmonogramu:

poniedziałek:              godz. 14.00 - 18.00
wtorek:                        godz. 14.00 - 18.00
środa:                          godz. 14.00 - 18.00
czwartek:                    godz. 14.00 - 18.00
piątek:                         godz. 14.00 - 18.00.

 

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach (dni ustawowo wolne od pracy):

- 1 stycznia 2016 r. (piątek), 6 stycznia 2016 r. (środa),

- 28 marca 2016 r. (poniedziałek),

- 3 maja 2016 r. (wtorek), 26 maja 2016 r. (czwartek),

- 15 sierpnia 2016 r. (poniedziałek),

- 1 listopada 2016 r. (wtorek), 11 listopada 2016 r. (piątek),

- 26 grudnia 2016 r. (poniedziałek).

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) – należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny,

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) – należy przedłożyć zaświadczenie,

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) – należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,

5)  która nie ukończyła 26 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,

6)  która ukończyła 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-01-04 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9211
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-10-25 14:33:01