Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XIX/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:18

UCHWAŁA NR XIX/164/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-02-01 15:18

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:17

UCHWAŁA NR XIX/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:16

UCHWAŁA NR XIX/166/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:12

UCHWAŁA NR XIX/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:22

UCHWAŁA NR XIX/168/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:27

UCHWAŁA NR XIX/169/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:25

UCHWAŁA NR XIX/170/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:15

UCHWAŁA NR XIX/171/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Pyzdry, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:10

UCHWAŁA NR XIX/172/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:14

UCHWAŁA NR XIX/173/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5392
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-01 15:27:19