Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr I/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pyzdry jest organem prowadzącym.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 14:47

Zarządzenie II/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2023r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 13:41

Zarządzenie III/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2023r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 13:43

Zarządzenie IV/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2023r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-10 13:44

Zarządzenie Nr V/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-18 13:23

Zarządzenie Nr XII/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach, Górne Grądy 2, 62-310 Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-06-14 08:52

ZARZĄDZENIE Nr X/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach, Górne Grądy 2

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-02-27 14:49

ZARZĄDZENIE NR XIII/2023 BURMISTRZA PYZDR z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2022 rok.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-06-07 09:05

Zarządzenie nr XVI/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-04-25 11:57

ZARZĄDZENIE NR XVII/2023 BURMISTRZA PYZDR z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta pyzdry na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-06-07 09:34

Zarządzenie Nr XXI/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 29.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i określenia sposobu jej działania.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-07-04 09:20

ZARZĄDZENIE NR XXII/2023 BURMISTRZA PYZDR z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i zasad udzielenia oraz rozliczenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych, oraz ogłoszenia konkursu na jej udzielenie

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2023-07-03 09:38

ZARZĄDZENIE NR XXIII/2023 BURMISTRZA PYZDR z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-02 08:57

Zarządzenie nr XXIX/2023 Burmistrza Pyzdr z dnia 08 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr XXII/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2023-08-09 15:23

ZARZĄDZENIE NR XXVIII/2023 BURMISTRZA PYZDR z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-08-14 14:28

ZARZĄDZENIE NR XXX/2023 BURMISTRZA PYZDR z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-09-05 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1720
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 09:07:57