Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwały Nr III/31/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:30

Uchwała Nr III/30/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:32

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:33

UCHWAŁA NR III/28/14 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:35

Uchwała Nr III/27/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry o której mowa w art. 80 ust.2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:36

Uchwała Nr III/26/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry. Na

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:38

UCHWAŁA Nr III/25/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:39

Uchwała Nr III/24/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:40

Uchwała nr III/23/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:41

Uchwała Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 09:42

Uchwała Nr III/21/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 2 do Uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 11:18

Uchwała Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Antonina Balicka
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2015-02-17 11:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8565
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-12 08:58:48