Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXV/279/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2033.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:44

UCHWAŁA NR XXXV/280/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:42

UCHWAŁA NR XXXV/281/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gminie Pyzdry”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:41

UCHWAŁA NR XXXV/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:38

UCHWAŁA NR XXXV/283/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:36

UCHWAŁA NR XXXV/284/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:35

UCHWAŁA NR XXXV/285/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:33

UCHWAŁA NR XXXV/286/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w gminie Pyzdry będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:32

UCHWAŁA NR XXXV/287/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:26

UCHWAŁA NR XXXV/288/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:21

UCHWAŁA NR XXXV/289/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie w Dłusku

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:19

UCHWAŁA NR XXXV/290/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie w Dłusku 44

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:18

UCHWAŁA NR XXXV/291/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie w Dłusku 44

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:17

UCHWAŁA NR XXXV/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie Dłusk na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/1 o pow. 0,0070 ha z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:16

UCHWAŁA NR XXXV/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:14

UCHWAŁA NR XXXV/294/2022 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie skargi S.D. na Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-16 15:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1931
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-16 15:45:10