Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień  20 maja 2019r.

Sesja odbędzie się w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2.    Wniesienie uwag do protokołu z poprzednich sesji.
 3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku  Powiatowi Wrzesińskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2023.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pyzdrach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości o numerze geodezyjnym 1684/8 i 1684/10  położonych w Pyzdrach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w Pyzdrach o numerze geodezyjnym 2032/10.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu gruntu położonego w m. Tarnowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach
  z 27.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r. 
 20. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pyzdrach za 2018 rok. 
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-05-20 08:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 871
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-20 08:20

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2552198
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-04 14:46

Stopka strony