Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Żdżary

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Honorata Koszarek
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-12-19 15:47

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) nad projektem Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-09-19 10:28

Konsultacje społeczne konspektu informacyjnego dotyczącego inwestycji zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni kanału flisa „Budowa zbiornika retencyjnego o łącznej powierzchni około 10 ha”.

Szanowni Państwo,

Gmina i Miasto Pyzdry przygotowuje dokumentację techniczną na zadanie dotyczące planowanego zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni Kanału Flisa poprzez budowę zbiornika retencyjnego o łącznej powierzchni około 10 ha. Inwestycja ma zostać realizowana wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni w Kole.

Planowany zbiornik retencyjny będzie wspomagał gospodarkę wodną Kanału Flisa, uzupełni zasoby retencyjne w zlewni a jego dodatkową funkcją będzie funkcja rekreacyjna.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I FUNKCJE PLANOWANEJ BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO:

 • retencjonowanie wody w okresach jej niedoboru i zatrzymanie jej w zlewni objętej opracowaniem 
 • polepszenie zdolności produkcyjnej gleby dla terenów użytkowanych rolniczo - poprawa stosunków gruntowo wodnych poprzez nawodnienia podsiąkowe
 • funkcja przeciwpowodziowa
 • ścieżka pieszo rowerowa wokół zbiornika o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości: l=~1960m
 • w ciągu planowanej ścieżki lokalizacja miejsc wypoczynkowych z montażem ławek, lamp solarnych, koszy na śmieci
 • zagospodarowanie zachodniej części zbiornika w formie zielonego tarasu widokowego z montażem drewnianej chaty grillowej, urządzeń rekreacji na świeżym powietrzu, nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych

Inwestycja zdecydowanie podniesienie poziom atrakcyjności turystycznej i osadniczej miejscowości Pyzdry oraz poprawi jakość życia.

W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym konspektem oraz udziału w konsultacjach społecznych mających na celu poznanie Państwa opinii na temat prezentowanej koncepcji budowy zbiornika.

Konsultacje trwają od 8 do 20 marca 2022 r.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji zmiany koncepcji drogą elektroniczną na adres: komunalizacja@pyzdry.pl  lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach  ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry w godzinach urzędowania.

 • Załączniki:
  - Zarządzenie Burmistrza Pyzdr w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  - Konspekt informacyjny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rusin
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-03-08 15:08
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-08 15:16

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-03-08 15:09

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2022-03-24 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4884
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-12 11:56:26