Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją nr 116/19 o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-09-15 11:34

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zakład przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowany w miejscowości Tarnowa, Gmina Pyzdry, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1968 Tarnowa”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-06-19 13:58

Obieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących - "Budowa urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z wydajnością większą niż 10 m3/h"

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-06-04 14:20

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OCH.6220.3.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów neogeńskich (trzeciorzędowych)- studni głębinowej nr 2 należącej do ujęcia grupowego „TARNOWA”, zlokalizowanej na działce nr 2032/11, ark. 24 m. Pyzdry, przy ul. Wrocławskiej, pow. Września, woj. Wielkopolskie"

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-05-22 12:27
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-26 15:06

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zakład przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowany w miejscowości Tarnowa"

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-05-22 12:24

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zakład przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowany w miejscowości Tarnowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2020-04-24 12:23

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowa istniejącej hodowli trzody chlewnej na działce nr 198/5 w obrębie miejscowości Pietrzyków Kolonia, Gmina Pyzdry“

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-18 14:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów neogeńskich (trzeciorzędowych)- studni głębinowej nr 2 należącej do ujęcia grupowego „TARNOWA”, zlokalizowanej na działce nr 2032/11, ark. 24 m. Pyzdry, przy ul. Wrocławskiej, pow. Września, woj. Wielkopolskie”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-03-06 14:45

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących - Zakład przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowany w miejscowości Tarnowa

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-03-30 12:12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku inwentarskiego- obory przeznaczonej dla bydła mlecznego celem przeniesienia obecnej obsady z istniejących budynków gospodarczych przy jednoczesnym zwiększeniu obsady do 102 DJP, budowę płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na gnojówkę, budowę infrastruktury drogowej, obręb geodezyjny Lisewo, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, dz. ewid. 566/1”

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-04-01 14:11

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku inwentarskiego- obory przeznaczonej dla bydła mlecznego celem przeniesienia obecnej obsady z istniejących budynków gospodarczych przy jednoczesnym zwiększeniu obsady do 102 DJP, budowę płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na gnojówkę, budowę infrastruktury drogowej, obręb geodezyjny Lisewo, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, dz. ewid. 566/1”

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-08 09:28

Zawiadomienie o zebranych materiałach sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów neogeńskich (trzeciorzędowych)- studni głębinowej nr 2 należącej do ujęcia grupowego „TARNOWA”, zlokalizowanej na działce nr 2032/11, ark. 24 m. Pyzdry, przy ul. Wrocławskiej, pow. Września, woj. Wielkopolskie”,

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-12 15:00

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Rozbudowa istniejącej hodowli trzody chlewnej na działce nr 198/5 w obrębie miejscowości Pietrzyków Kolonia, Gmina Pyzdry“

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-14 12:52

Ogłoszenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie - „Budowie budynku inwentarskiego- obory przeznaczonej dla bydła mlecznego celem przeniesienia obecnej obsady z istniejących budynków gospodarczych przy jednoczesnym zwiększeniu obsady do 102 DJP, budowę płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na gnojówkę, budowę infrastruktury drogowej, obręb geodezyjny Lisewo, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, dz. ewid. 566/1

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-05-26 14:18
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-26 14:18

Obwieszczenie o wydanej w dniu 09.07.2020r . decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OCH.6220.8.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z wydajnością większą niż 10 m3/h”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-07-09 13:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr OCH.6220.4.2019 z 5 września 2019 roku.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-08-20 14:25

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr OCH.6220.4.2019 z 5 września 2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu instalacji przetwarzania odpadów plastiku wraz z malarnią na działce 909/7 obręb m. Pyzdry, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński"

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-09-07 11:29

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję nr 116/19 z dnia 4 lipca 2019 r. o pozwoleniu narealizację inwestycji przeciwpowodziowej

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-11-04 10:11

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-04 10:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8994
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-04 10:11:22