Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących - Zakład przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowany w miejscowości Tarnowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-12-30 13:45
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-30 13:47

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach znak OCH.6220.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego- tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej, możliwej obsady inwentarza 1996 sztuk (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 82/1, obręb ewid. Ciemierów, Gmina Pyzdry, powiat wrzesiński.“

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-12-20 12:24
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 13:19

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowsko - budowa tuczarni

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-10-14 13:11

Ogłoszenie o wydanej w dniu 07.10.2019 r . decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OCH.6220.3.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzenie chowu gęsi w projektowanych obiektach o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 272,00 DJP zlokalizowanych w miejscowości Wrąbczynek gm. Pyzdry na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 440, 443/1, 445/1 obręb Wrąbczynek”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-10-07 14:12

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OCH.6220.4.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu instalacji przetwarzania odpadów plastiku wraz z malarnią na działce 909/7 obręb m. Pyzdry, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-09-10 14:16

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko - prowadzenie chowu gęsi, m. Wrąbczynek

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-09-04 15:01
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-04 15:04

Zawiadomienie Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa budynku inwestorskiego

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-08-06 13:31
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-06 13:32

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - nr OCH.6220.13.2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-07-31 12:54

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-07-17 10:49

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OCH.6220.3.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej Nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów od km: 0+000,00 do km: 6+670,00”

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-11 15:08

Postanowienie o obowiązku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej Nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów od km: 0+000,00 do km: 6+670,00”,

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-06-10 13:05

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-06-10 13:01

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-05-16 12:44

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-05-16 12:42

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-05-16 12:01

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-05-16 12:00

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji przeciwpowodziowej

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-04-30 12:15

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-04-30 12:15

Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję nr 224/17 z dnia 30 października 2017 r.o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2019-04-18 14:58

Zawiadomienie Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-04-08 15:22

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-04-08 15:19

Obwieszczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2019-03-26 09:59
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-26 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9340
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-30 13:47:04