Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXVIII/262/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Pyzdrach

UCHWAŁA NR XXVIII/261/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

UCHWAŁA Nr XXVIII/260/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XXVIII/259/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry

UCHWAŁA NR XXVIII/258/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/257/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie: przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego"

UCHWAŁA NR XXVIII/256/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Pyzdry oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
    data publikacji: 2018-02-22 11:02

UCHWAŁA NR XXVIII/255/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach prowadzonych na terenie gminy Pyzdry

UCHWAŁA NR XXVIII/254/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR XXVIII/253/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

UCHWAŁA NR XXVIII/252/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym, niespełniającego warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy

UCHWAŁA Nr XXVIII/251/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki organizacyjne.

Uchwała XXVIII/250/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1395
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-22 11:09

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2552196
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-04 14:46

Stopka strony