Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVIII/262/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Pyzdrach

UCHWAŁA NR XXVIII/261/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

UCHWAŁA Nr XXVIII/260/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XXVIII/259/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry

UCHWAŁA NR XXVIII/258/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/257/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie: przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego"

UCHWAŁA NR XXVIII/256/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Pyzdry oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
    data publikacji: 2018-02-22 11:02

UCHWAŁA NR XXVIII/255/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach prowadzonych na terenie gminy Pyzdry

UCHWAŁA NR XXVIII/254/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR XXVIII/253/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

UCHWAŁA NR XXVIII/252/18 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym, niespełniającego warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy

UCHWAŁA Nr XXVIII/251/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki organizacyjne.

Uchwała XXVIII/250/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10075
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-22 11:09:14